QUY ĐỊNH BẢO MẬT THÔNG TIN
Kim Gia Phát cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng những biện pháp tốt nhất tránh tối đa thông tin bị rò rỉ ra ngoài cho bên thứ ba. Khi khách hàng sử dụng website và thực hiện đặt hàng thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận các chính sách sau đây và các thay đổi nếu có của công ty.

Thông tin được thu thập

Các thông tin cá nhân liên quan đến khách hàng sẽ được công ty yêu cầu cung cấp gồm : họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán, số CMTND nếu cần thiết….

Sử dụng thông tin cá nhân :

Tất cả các thông tin khách hàng cung cấp nhằm :

– Giúp công ty chắc chắn việc đặt hàng của khách hàng là chính xác.

– Phục vụ đơn hàng nhanh chóng

– Cung cấp cho bên vận chuyển của công ty về họ tên người nhận hàng, địa chỉ nhận hàng và hình thức thanh toán để thực hiện vận chuyển hàng hóa đến đúng nơi theo yêu cầu. Ngoài ra các thông tin khác sẽ được bảo mật.

– Lưu thông tin Khách hàng để thực hiện việc cá nhân hóa, mang đến sự phục vụ tốt nhất.

– Gửi bản tin, thông tin khuyến mại qua email, địa chỉ đến khách hàng một cách sớm nhất nếu được sự đồng ý.

– Thông báo các thay đổi về chính sách có trên website theo email được cung cấp.

– Sử dụng để xác minh thông tin khi xảy ra tranh chấp.

Kim Gia Phát có thể cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan chức năng khi cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty.

Ngoài các chính sách trên, Kim Gia Phát cam kết sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào khác nếu chưa nhận được sự đồng ý của cá nhân đó.

Trách nhiệm của Kim Gia Phát :

Công ty cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng bằng những biện pháp cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể theo như thỏa thuận nêu trên.

Trong trường hợp thông tin bị mất mát, gây thiết hại cho khách hàng do những sự cố nằm ngoài khả năng kiểm soát của công ty, những trường hợp bất khả kháng thì Kim Gia Phát sẽ không chịu trách nhiệm liên đới.